Rated 4.722/5 based on 1313 customer reviews
Ring meg tilbake

Vårt portefølje

I mer enn 5 år av vårt arbeid, vi har utviklet og implementert mer enn 200 prosjekter i 11 land. Vi kan ikke dessverre presentere alle vårt jøbber i dette nettside på grunn av forbudet mot utlevering av informasjon (NDA) med mange kunder. Men det som presenteres her er mer enn nok for å vurdere vår kompetanse.

Web applications and server platforms

Based on PHP, ASP.NET, C++, Java, QT, Blockchain, React, Angularб REST API etc.
Download PDF

Mobile applications for iOS, Android, Blackberry, Windows

Based on iOS Swift, Android SDK и NDK, Blackberry 10 SDK (C++, Qt, Javascript), Xamarin, PhoneGap, Cordova, Unity3D
Download PDF

Promotional websites of companies and portals

For such projects we use different CMS and CMF as well as frameworks
Download PDF

Mobile games

We develop mobile games using the Unity3D engine
Download PDF

Browser games

Based on WebGL, Unreal Engine, Html5, CSS, JavaScript, Rest API etc.
Download PDF

Hardware drivers for various devices

Technologies used to develop drivers: C++, Java
Download PDF

Interior vizualization

Programs that we use for visualization 3ds Max, ZBrush, Maya, Cinema 4d, Blender, Photoshop
Download PDF

Animation for movies

Programs that we use for visualization Houdini, Nuke, Adobe After Effects
Download MP4