Rated 4.722/5 based on 1313 customer reviews
Ring meg tilbake

Infrastrukturløsninger

Infrastrukturløsninger

Vi jobber med kunder fra hele verden. Vårt lag snakker flytende engelsk og kan lett tilpasse seg til din arbeids tidssone. Prosjektene våre er utviklet av høyt nivå utviklere. Vi bruker teknologier som videosamtaler, samtaler, korrespondanse via messengers, prosjektstyringssystemer Jira, Git etc. for kommunikasjon med våre kunder. Våre spesialister kan reise til dere hvis det er nødvendig.

IT-infrastrukturrevisjon

Dette er et sett av aktiviteter inkludert studering av komponentene i bedriftsinformasjonssystemet utført av uavhengige spesialister i samsvar med planen som er avtalt med kunden, i samsvar med den valgte metodikken og kriteriene. Tjenesten er beregnet på organisasjoner som trenger å evaluere effektiviteten av det eksisterende informasjonssystemet, maksimisere brukkelse og optimaliseringen av tilgjengelige ressurser samt profesjonelt identifisering hovedproblemene og få rådgivning for å eliminere dem.

Modernisering og migrasjøn av IT-infrastruktur

Planlegging, design, analyse av eksisterende infrastruktur, distribusjon og migrering av fysisk og logisk infrastruktur for Active Directory, Exchange Server, Lync / Skype Server

Virtualisering av IT-infrastruktur

Opprettelse av klynger med høy tilgjengelighet på plattformene Hyper-V, VMWare, XenServer. Virtualisering av fysiske servere. Vedlikehold av fysiske og virtuelle servere. Endring av virtualiseringsplattform.

Lagringssystemer

Testing og igangkjøring, installasjon og konfigurasjon.

Sikkerhetskopiering og arkivering

Utvikling og implementering av backup-systemer basert på Symantec BackUp Exec, Acronis, Veeam Backup samt andre produkter på forespørsel fra kunden

IT- Management Systems

Distribuere og konfigurere et sentralisert datastyringssystem Microsoft System Center Configuration Manager

Bedrifts e-post og enhetlig kommunikasjon

Planlegging, design, distribusjon og migrering av Microsoft Exchange Server-postsystemer og Lync / Skype For Business Server. Integrasjon med telefoni

Infrastrukturstyring og overvåking, databeskyttelse

Utvikling og implementering av et globalt overvåkingssystem for all infrastruktur (servere, tjenester) basert på Linux-systemer

Bygge IP-telefoni

Å bygge et moderne multifunksjonelt digitalt telefoni-system basert på en bedrifts-IP-nettverkstilkobling av bedriftens IP-telefoni-system til det offentlige telefonnettet og docking med de eksisterende delene av det tradisjonelle telefonnettverket til selskapet; å tilby et bredt spekter av moderne tjenester for abonnenter av bedriftens IP-telefonnettverk.

Hvordan bygger vi relasjoner til en kunde i vårt selskap: